Arrangementer (individuelle)
Visioner
Målgruppe
Centerrådet
Aktiviteter (faste)
Husorden
Egetofts frivillige
Mediecenter
Udlån af lokaler
Foto
Links
Kontakt

  Visioner

De overordnede visioner for Egetoft er at være:

Et hus, der sætter det enkelte menneske i centrum.

Et hus, hvor livsglæde og livskvalitet er i højsædet.

Et hus, med oplevelse der aktiverer hjerne og krop.

Et hus, der giver positive fællesskaber.

Et hus, hvor kommunens efterlønsmodtagere og pensionister har lyst til at komme.

Et hus, hvor borgere, medarbejdere og frivillige arbejder sammen om at gøre Egetoft til et attraktivt sted at udfolde aktiviteter og træning – indendørs som udendørs
.

Et hus, hvor der fortsat er plads til de, der har brug for hjælp.