Arrangementer (individuelle)
Visioner
Målgruppe
Centerrådet
Aktiviteter (faste)
Husorden
Egetofts frivillige
Mediecenter
Udlån af lokaler
Foto
Links
Kontakt
 

Links og Foldere


Foldere udgivet af Egetoft:


Links:

Facebook Link til Egetofts side på Facebook.

Områdebladet

Seneste udgave
Forrige udgave

Hold dig orienteret om aktuelle begivenheder og aktiviteter i Områdebladet under Egetoft.
Områdebladet kan fås på Egetoft, hvor der også er opslag på opslagstavlen om aktuelle forhold og aktiviteter.
VelfærdsMagasinet Blad udgivet af Vejle Kommune målrettet folkepensionister og efterlønsmodtagere.
Egetoft Hjemmeside for Egetoft aktivitet og træning.
Egetoft præsentation PowerPoint præsentation af Egetoft.
Frivilligcenter Egetoft Hjemmeside for det frivillige arbejde på Egetoft.
Egtved Mediecenter Giver en oversigt over Mediecentret på Egetoft, kurser, tilmelding, undervisere, emner m.v.
Frivilligt arbejde Guide til konflikt mellem frivilligt arbejde og offentlige ydelser
Ældresagen En upolitisk organisation, der søger at fremme ældres forhold ved at tale med alle partier og samarbejde med dem, der vil skabe bedre vilkår for medlemmerne.
Lokalforening, Egtved
Værd at Vide Ældre Sagens håndbog med satser, regler og lovgivning
Aktivt ældreliv AktivtÆldreliv.dk er lavet til dig, som gerne vil vide noget mere om ældre og ensomhed, og til dig som gerne vil gøre noget ved det.
Kræftens bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse har forskellige rådgivningstilbud for patienter og pårørende.
Røde Kors, Egtved afdeling Afdelingen har bl.a. Nørklegrupper - Besøgstjeneste - Vågetjeneste - Førstehjælp.
Egtved siden Vejle Kommunes side om Egtved.
Ældrerådet Side der beskriver arbejdet, referater m.v.
Ældre og Pension Vejle Kommunes side om dette emne.
Aktiv Sammen 60+ En oversigt over aktiviteter og fællesskaber i lokaleområder i Vejle Kommune
Frivilligrådet Rådets opgave er at virke som bindeled mellem det frivillige, sociale arbejde og de kommunale politikere
Frivejle Oversigt over det frivillige arbejde på de enkelte centre.
Egtved udviklingsråd Lokalråd for Egtved.
Egtved net På egtvednet.dk får man et hurtigt overblik over, hvad der sker i Egtved.
KultuNaut Danmarks største elektroniske kulturkalender.
Byportal Byportal Egtved.