Arrangementer (individuelle)
Visioner
Målgruppe
Centerrådet
Aktiviteter (faste)
Husorden
Egetofts frivillige
Mediecenter
Udlån af lokaler
Foto
Links
Kontakt

NYT PÅ HJEMMESIDEN:

21
/7: Arrangementer opdateret.

21/7: Ny udgave Områdebladet.

6/7: Møde i Centerrådet.


Rettelser og bemærkninger til denne hjemmeside, samt referater, oplysninger begivenheder m.v., der skal med på hjemmesiden, bedes sendt til Webmaster:


Jens Møller
7586 5749
Mail:
jens@monde.dk

Besøgstæller:


Denne side blev senest redigeret:

26-07-2017 10:56

.

Kontaktoplysninger:
Egetoft, Kirkevej 23, 6040 Egtved      
Aktivitetsmedarbejder Ingrid Laudal Tlf: 2967 3681 Mail: ingla@vejle.dk
Aktivitetsmedarbejder Anne Østerberg Tlf: 2967 3685 Mail: anneo@vejle.dk
Aktivitetsmedarbejder Marianne Langgaard Tlf: 2974 9492 Mail: MLARD@vejle.dk
Cafe leder Bente N. Sørensen Tlf: 2967 3688 Mail: benns@vejle.dk

Arrangementsoversigt

Nedenfor bringes oversigt over individuelle arrangementer.
Se også seneste udgave af:
områdebladet ( Vestbladet)
Forrige udgave af:
områdebladet.

Sommeren 2017 Egetoft.
Resten af sommeren er planlagt således ,- se oversigt over resten af sommerens ture.
Ferieforhold på Egetoft: Egetoft holder ikke lukket i ferieperioden, men i løbet af august og september vil du enkelte dage møde en lukket dør, fordi vi er på tur.
Juni, juli og august 2017 Kunstudstilling.
Mit navn er Solveig Nielsen og jeg bor i Egtved.
Jeg har malet.....lidt.... i snart mange år, hvis jeg har rigtig god tid, bliver jeg mest inspireret, og får lyst til at male.
Jeg nyder meget det at male, hvis/når billedet bare vokser frem af sig selv, og der er plads til fortolkninger.
Ikonerne var jeg meget optaget af en tid. Det er en helt anden teknik.
Onsdag kl. 9.00

Egetoft.
Madlavning for mænd.
Vi er nogle friske mænd, som mødes hver onsdag formiddag og laver mad sammen.
Vi mødes kl. 9.00 og starter med at drikke kaffe sammen, ordner verdenssituationen samtidig med at vi beslutter, hvad vi skal have at spise, gerne gode gammeldags retter.
Vi fordeler opgaverne imellem os, og hjælper hinanden med at lave maden.
Kunne du tænke dig at blive en del af denne hyggelige formiddag, så henvend dig til kontoret, hvor du kan høre mere.
Fra 10. april

Egetoft.
Så cykler vi igen.
For dig, der vil udfordres på cykelturen:
Mandage kl. 9.30: Vi mødes på Egetofts parkeringsplads og starter
med at cykle 25-30 km.Vi håber, at træning giver basis for at komme
op på ca. 35 km. Vi starter mandag den 10. april 2017
For dig, der vil cykle en frisk tur:
Tirsdage kl. 9.30: Vi mødes på Egetofts parkeringsplads og starter
med at cykle ca. 15 km. Turens længde vil afhænge af, om ruten er
bakket eller ej. Turene tilrettelægges af Inger. Vi starter tirsdag den 18. april 2017.
For dig, der vil nyde en cykeltur i roligt tempo:
Onsdage kl. 9.30: Vi mødes på Egetofts parkeringsplads og starter
med at cykle ca. 8-15 km. Vi tager hensyn til nybegyndere. Turene tilrettelægges af Trine. Vi starter onsdag den 3. maj 2017.

Fælles krav for deltagelse i cykelture tilrettelagt fra Egetoft er, at du skal køre med cykelhjelm og med gul sikkerhedsvest (veste kan evt. lånes på Egetoft).
Sørg for at din cykel er i god og lovlig stand, og at dine dæk er pumpet helt op.
Vel mødt til nogle dejlige cykelture, der er ingen tilmelding, mød blot op og tag med – vi har plads.
Onsdage kl. 14.00

Mandage kl. 19.00

Egetoft.
Egtved Senior Petangueklub.
Petanguesæsonen 2017 er startet.
Klubben spiller på banerne ved Overgårdsvej onsdage
kl. 14 og mandage kl. 19.
Mød op og lad os få nogle hyggelige timer sammen.
Mandag d. 15. maj
kl. 13.00
Egetoft.
Rollator Rally.
I lighed med sidste år har vi igen rollator rally ture, der er et særskilt program for disse ture, hvis du er rollatorbruger så henvend dig på kontoret og få et program.
Vi starter mandag d. 15. maj kl. 13.00 på Egetoft.
Søndag d. 30. juli
kl. 10.00 - 15.00

Egetoft.
Den Genfundne Bro.
Horsens Kommune har fået en storslået turistattraktion af kulturhistorisk værdi. Den 13,4 meter høje stålgitterbro, der blev bygget over Gudenåen i forbindelse med etableringen af privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899. I 1925 blev den gemt væk i en mægtig dæmning. Den blev genfundet i 2013 i forbindelse med forberedelserne til en handleplan til fordel for vandmiljøet.
Da den privatejede og smalsporede jernbanebro blev bygget i 1899, førte den over den store og brusende Gudenå. Det var på daværende tidspunkt, den højeste stålgitterbro i Norden. Broen kostede ca. 30.000 kr. Turen mellem Horsens og Bryrup var et tilløbsstykke, for 1,65 kr. kunne man rejse på 3. klasse, med ’Danmarks smukkeste jernbane’. en tur der tog to timer og 15 min.
Vi kører til Ballesbækgaard og spiser, hvorefter turen går til Den Genfundne Bro, hvor vi drikker kaffe inden hjemturen.
Pris for bus, traktement, øl/vand og kaffe: 130,-
Tilmelding og billetkøb inden mandag d. 24. juli.
Opslag.
Tirsdag d. 8. august
kl. 12.00

Egetoft.
Tirsdagsspisning.
Menu: Karbonader m. tilbehør
Dessert: chokolade mousse
Pris kr. 75,- drikkevarer købes efter ønske.
Hvis I er et hold som har lyst til at spise sammen er der mulighed for at bestille bord
Tilmelding og billetkøb senest tirsdag d. 1. august.
Søndag d. 13. august
kl. 9.00 - 16.00

Egetoft.
Tur til Præstbjerg naturcenter.
Præstbjerg Naturcenter er en af egnens mest besøgte turistattraktioner, der årligt besøges af ca. 100.000 gæster.
Hvor navnet Præstbjerg stammer fra vides ikke, men der lå i fordums dage en stendynge af betydelig størrelse. Sagnet fortæller, at de vejfarende kastede en sten i bunken som et offer mod de onde ånder, og det har således været en slags alter, hvor man kunne beskytte sig mod ondskab af enhver art. Stendyngen blev i nyere tid slået til skærver til vejbelægning.
En præst omkom i 1529 ved Præstbjerg, men stedet nævnes ved sit navn, Præstbjerg, af et tingsvidne allerede i 1480, så heller ikke denne hændelse giver nogen forklaring på navnet.
Ringkøbing Amt købte i 1999 en l10 ha stor naturejendom ved Præstbjerg Sø tæt ved amtsrådets plantage i Præstbjerg. Efter arealbytte med en nabo, rådede amtet derefter over cirka 170 ha naturarealer øst for landevejen Holstebro-Skjern.
Området er overvejende hede med enkelte partier af egekrat og små klatter af tidligere plantet skov. Stedet er et af de tilbageværende steder i Vestjylland, hvor man stadig finder en større rest af sammenhængende hede. For at fastholde arealerne som hede, bliver bl.a. får og kreaturer anvendt som naturplejedyr.
Vi skal have en flot naturoplevelse, hvor Peer Høgsberg guider os rundt i området. Frokosten nyder vi ude eller inde alt efter vejret.
Seneste tilmelding og billetkøb mandag d. 7. august.
Pris. Kr. 200,- for bus, guide, frokost m 1 øl/vand/gl. vin og 2xkaffe.
Torsdag d. 17. august
kl. 9.00 - 16.00

Egetoft.
Tur til Hjarnø.
Hjarnø har108 indbyggere og er en moræneø som ligger i mundingen af Horsens Fjord, med et areal på kun 3,2 km².
Øen er overvejende flad og det højeste punkt er 7 meter.
Vi vil blive guidet på øen af en lokal guide.
Pris for bus, færge, 2 x kaffe, frokost med drikkevarer kr. 200,-
Tilmelding og billetkøb inden torsdag d. 10. august.
Onsdag d. 22. august
kl. 9.15

Egetoft.
Cykeltur på Bindeballestien.
Turen er ca. 30 km med pauser undervejs.
Bussen kører os til Lalandia i Billund, hvor cykelturen starter. Herfra følger den flotte natur langs Billund Bæk og naturområderne syd for Billund inden ruten for en kort bemærkning følger den trafikerede Koldingvej, men efter 700 meter er man tilbage på sporet og fører os gennem Frederikshåb Plantage, der er et sjældent landskab af hvide sandklitter, lyngklædte bakker, søer og nåleskove, hvor også Kighøj ligger. Herfra kører vi forbi Røserne til Bindeballe Købmandsgård og videre til Ravningbroen, hvor vi får frokost.
Fra Ravning cykler vi til Egtved.
Vi mødes på Egetoft kl. 9.15 og pakker cykler
Pris for bus, formiddagskaffe og frokost: 160,-
Tilmelding og betaling på kontoret senest d. 15. august
Onsdag d. 30. august
kl. 9.00 - 17.00

Egetoft.
Tur til sandskulptur udstilling i Søndervig og besøg ved Nr. Lyngvig fyr.
For 15. år i træk kan Søndervig Sandskulpturfestival byde gæster velkommen til en imponerende udstilling indenfor sandkunstens verden. Med afsæt i temaet ”Livet under havoverfladen” vil 12.000 tons vestjysk sand blive forvandlet og formet til et mylder af havliv. Når festivalpladsen officielt åbner for publikum 27. maj 2017 bliver folk således mødt af det rene van(d)vid fra de syv verdenshave, hvor kæmpemæssige blåhvaler fra Nordatlanten boltrer sig nær smukke og fantasifulde koralrev fra Stillehavet. Men træd vande varsomt! For i dybet lurer piratfiskene på at angribe, når de legesyge delfiner har fanget din opmærksomhed
Historien om Lyngvig Fyr:
Lyngvig Fyr er bygget i 1906 efter en tragisk stranding ved den jyske vestkyst. Siden da havde tre personer til job at passe fyrtårnet, og sørge for, at det altid lyste. Den dag i dag sender fyret stadig sin beskyttende lyskegle udover klitten hver nat. Lyngvig Fyr er det sidste i rækken af opførte fyrtårne langs den jyske vestkyst og i 1906 kaster det for første gang sin karakteristiske, fejende lyskegle ud over klitlandskabet. Fyret rager godt op i det flade klitlandskab, og kan med sin flammehøjde på 53 meter ses langt væk. Flammehøjden angiver, hvor højt lyset i fyrtårnet befinder sig, over havets overflade
Vi kører direkte fra Egetoft til Søndervig hvor vi ser sandskulpturerne inden vi spiser frokost, efterfrokosten kører vi til Nr. Lyngvig hvor vi holder kaffe pause inden turen går hjemad til Egtved. Vi forventer at være hjemme kl. 17.00
Seneste tilmelding og billetkøb onsdag d. 23. august.
Pris. 220,- For bus, entre’, frugt, frokost 1 øl/vand og kaffe m. brød
Onsdag d. 6 september-
11. september.

Ældre Sagen.
Rhinen i flammer.
Vi skal bo i Rüdesheim. Af udflugter kan nævnes en tur til Koblenz, en sejltur på Mosel med stop i vinbyen Bernkastel-Kues, og m.m.
På en aftensejltur, oplever vi bogstaveligt talt, at Rhinen står i flammer, når borge og bjergsider oplyses af et stort fyrværkeri.
Teknisk arrangør: Panter Rejser.
Pris kr.4.999,00, tillæg for enkeltværelse kr. 700,00.
Tilmelding og nærmere information:
Leif Andersen, 61 43 70 66, leifandersenegtved@gmail.com
Søndag d. 19. september
kl. 9.00 - 17.00

Egetoft.
Den Gamle By i Aarhus.
Den Gamle By er en tidsrejse og en helt unik seværdighed i Aarhus. Museet har de maksimale tre Michelin-stjerner i Travel Guiden. Her kan du møde mennesker, der forestiller at leve i slutningen af 1800-tallet og i 1927. Du kan også gå en tur i din egen eller dine forældres tid i en hel bydel med gader, lejligheder, butikker, baggårde og værksteder fra 1970'erne.
Du kan møde mennesker, der er klædt, arbejder og gebærder sig som i gamle dage. De laver mad, hugger brænde, laver håndarbejde eller ekspederer kunder i butikken. Du er velkommen til at stoppe op og snakke med dem, og måske kan du blive sat til at hente vand ved brønden eller bære affald på møddingen.
Tag en tur med hestevognen eller gør en god handel i de historiske butikker.
Turen er lavet i samarbejde mellem Pensionistforeningen og Egetoft
Pris kr. 210,- for bus, entré, sandwich, juice og frugt.
Tilmelding og køb af billet på kontoret senest mandag d. 4. september.

.